Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan

Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan Thánh đường Xanh tại Mazari Sharif.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan

- Tên nước: Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan (The Islamic Republic of Afghanistan)

- Ngày quốc khánh: 19/8/1919 (Ngày độc lập)

- Thủ đô: Kabul

- Vị trí địa lý: Nằm ở Nam Á, Nam và Đông giáp Pakistan, Tây giáp Iran, Bắc giáp Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và viễn Đông Bắc giáp Trung Quốc. Phần lớn diện tích là đồi núi hiểm trở, đồng bằng ở phía Bắc và Tây Nam.

- Diện tích: 647.500km2

- Khí hậu: Khô hạn và nửa khô hạn; mùa đông lạnh và mùa hè nóng.

- Dân số: 28.395.716 (2010)

- Dân tộc: người Pastun chiếm 42%, Tajik chiếm 27%, Hazara chiếm 9%, Uzbek chiếm 9% và các dân tộc khác chiếm 13%.

- Hành chính: Afghanistan được chia thành 34 tỉnh (welayats) và mỗi tỉnh có một trung tâm riêng.

- Đơn vị tiền tệ: Afghani (AFN)

- Tôn giáo:  Đạo Hồi là quốc đạo (dòng Sunni chiếm 80%, dòng Shi'a chiếm 19%)

- Ngôn ngữ:  Tiếng chính thức là Dari (Ba tư) và Pasto