Vương quốc Bỉ

Vương quốc Bỉ

Địa chỉ cần biết

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Công ty Athlantis Interntional Service SA

Tên tiếng Việt/Name in Vietnamese: Công ty Athlantis Interntional Service SA
Tên giao dịch tiếng Anh/Name in English: Atlantis International Services
Loại hình/Type: Công ty - Company
Lĩnh vực hoạt động/Area: Thương mại - Commerce
Website: www. atlantis-international.net
Trụ sở chính/Headquarters
- Địa chỉ/Address: 18(A) 1410 Waterrloo
- Quận/District: Chaussée de Bruxelles
- Tỉnh-Thành phố/Province-City: Brussels
Tel: +322351 1165
Fax: +322 351 1173
Email: thl@atlantis-international.net
Logo:
Giới thiệu chung/Description
- Tiếng Việt/Vietnamese:
- Tiếng Anh/English:
Ban lãnh đạo/Leadership: Trang Huỳnh Long - Ủy viên - Tổng Giám đốc Công ty Athlantis Interntional Service SA, thuộc tập đoàn quốc tế AXA; Chủ tịch Phòng Thương mại và CN Bỉ-Việt, Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội VNONN.
Dự án nổi bật/Major projects
- Tiếng Việt/Vietnamese: Tại Việt Nam, Công ty tham gia giải quyết các hồ sơ bồi thường sự cố hàng hải, hàng nhập khẩu của Tổng công ty Đường sắt Tecapro, Bộ Quốc phòng, Petrolimex, Điện lực Việt Nam, Tư vấn nghiệp vụ cho Tổng Công ty Bảo Việt, Công ty Bảo Minh, Bảo hiểm Quân đội.
- Tiếng Anh/English:
Khách hàng/Clients: Tại Việt Nam, Công ty tham gia giải quyết các hồ sơ bồi thường sự cố hàng hải, hàng nhập khẩu của Tổng công ty Đường sắt Tecapro, Bộ Quốc phòng, Petrolimex, Điện lực Việt Nam, Tư vấn nghiệp vụ cho Tổng Công ty Bảo Việt, Công ty Bảo Minh, Bảo hiểm Quân đội.