Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Địa chỉ cần biết

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tập đoàn Dao-Heuang

Tên tiếng Việt/Name in Vietnamese: Tập đoàn Dao-Heuang
Loại hình/Type: Cơ quan ngoại giao - Diplomatic agency
Lĩnh vực hoạt động/Area: Thương mại - Commerce
Trụ sở chính/Headquarters
- Địa chỉ/Address: Phố Lang Xạn
- Quận/District: huyện Chantabuly
- Tỉnh-Thành phố/Province-City: Vientiane
Tel: 008- 562 124 1666
Fax: 008- 562 124 1666
Email:
Giới thiệu chung/Description
- Tiếng Việt/Vietnamese: Kinh doanh đa ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, xuất-nhập khẩu, dịch vụ.
- Tiếng Anh/English:
Ban lãnh đạo/Leadership: Lê Thị Lượng (Leuang Litdang)- Ủy viên Hiệp hội Doanh Nhân Việt Nam ở nước ngoài - Chủ tịch Tập đoàn Dao-Heuang.
Dự án nổi bật/Major projects
- Tiếng Việt/Vietnamese:
- Tiếng Anh/English: